Người ta sẽ quên những gì bạn đã nói

Người ta sẽ quên những gì bạn đã nói Người ta có thể quên những gì bạn đã làm Nhưng

Nay 23 tháng Chạp nhẻ

Nay 23 tháng Chạp nhẻ, là ngày ông Công ông Táo chầu trời nhẻ … Mọi nhà lại làm cơm,

Giờ này tuần trước đã cập bến Hồ Cốc và tụ hội các liền anh liền chị chốn giang hồ hai miền Nam Bắc

Giờ này tuần trước đã cập bến Hồ Cốc và tụ hội các liền anh liền chị chốn giang hồ

Cuộc tranh luận Tết Tây

Cuộc tranh luận Tết Tây-Tết Ta vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Chắc chắn rằng cuối cùng rồi cũng

Cô tấm ngày nay :*

Cô tấm ngày nay :* Mứt homemade 100% từ đường phèn, đang tung hoành tại đại bản doanh của cô

Hôm nay có một cuộc gặp với một nhân vật gạo cội trong làng Start Up

Hôm nay có một cuộc gặp với một nhân vật gạo cội trong làng Start Up – Aviad Friedman. Dự

One day Mega Course in Global Pagoda in India

One day Mega Course in Global Pagoda in India!! Thật tuỵêt vời vì tại Tháp Tòan Cầu của trung tâm

TA LÀ AI

TA LÀ AI ? BẠN LÀ AI ? sinh ra để làm gì, sống để làm gì ? Có luân

Đã lâu lắm mới đọc lại cuốn ” Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” nay đọc lại thấy đúng và hay quá

Đã lâu lắm mới đọc lại cuốn ” Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” nay đọc lại thấy