Ca không cho khôi phục của nhà P khác ca nhà H:

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 0 comments

Ca không cho khôi phục của nhà P khác ca nhà H:
– Việc không cho HĐ khôi phục là Cty P làm đúng vì điều kê khai không trung thực là quan trọng (material non-disclosure). Việc nhà P có dám nhận lỗi của TVV về phần mình là một sự quân tử hay không quân tử. Bệnh K giáp dạng nhú đáp ứng rất tốt với phẫu và I ốt 131.
– Ca nhà H, không cho khôi phục vì điều kiện tồn tại trước khi khôi phục (pre-existing condition). Nhà H làm không công bình ở chỗ là điều kiện tồn tại trước nhà H đã biết và đang bảo vệ cho KH, KH chỉ kiệt quệ tài chính do BHN không còn khả năng đóng phí nên nhà H được dịp cắt bảo vệ với máu lạnh. Bệnh K bao tử biệt hoá kém không hên bằng ca nhà P.
See Translation

content_copyCategorized under

About author

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<