Chỉ một câu nói đã thấy quan và dân khác nhau một trời một vực rồi: Vụ Đồng Tâm: Nếu sai

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 0 comments

Chỉ một câu nói đã thấy quan và dân khác nhau một trời một vực rồi: Vụ Đồng Tâm: Nếu sai, chúng ta nhận lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm”. Hỏi thêm: Chả lẽ bút tích Chung Con cũng chỉ là tờ giấy lộn? http://tuoitre.vn/…/vu-dong-tam-neu-sai-chung-…/1308912.html

content_copyCategorized under

About author

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<