CHO TÔI VỀ LẠI ĐOÀI SƠN

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 0 comments

CHO TÔI VỀ LẠI ĐOÀI SƠN
(Hồng Thanh Quang)
Cho tôi về lại Đoài Sơn
Hôn manh áo mẹ đã sờn nắng mưa.
Yêu thương khóc mấy cho vừa.
Trời ta mây trắng như chưa phụ mình…
Mẹ giờ đã hóa anh linh
Làm sao báo đáp ân tình đại dương!
Mặn mòi quá những phong sương,
Hồn ai cổ thụ mát đường ta đi.
Gian nan cũng ngại ngần chi,
Đoài Sơn, ta gọi, người thì có nghe…
Mẹ ơi, còn dấu bụi tre,
Gió không thổi nữa vẫn tê tái lời.
Trăm năm kiếp cũ qua rồi,
Bao giờ hội ngộ ở nơi vĩnh hằng.
Đêm nay khuyết lắm gương trăng,
Làm sao soi tỏ được thăng giáng đời…
Đoài Sơn, đất của tôi ơi,
Xin thêm uống mát tê môi nước nguồn…

content_copyCategorized under

About author

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<