GIÃ BẠN

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 2 comments

GIÃ BẠN.
( Một nén nhang tưởng nhớ đồng đội.)
Nhỏ lệ từ đây vĩnh biệt đời.
Sông ngàn gặp biển sẽ yên nơi.
Năm xưa nếm mật ngoài biên giới.
Nay đến nằm gai…Ở chốn người.
Chiến hữu thân thương hoài nhớ đến.
Bạn yêu mến đậm chẳng còn ngơi.
Hằng mong Thượng đế ban nhiều phúc.
Sống mãi trong SƠN…vẫn sáng ngời.
Chiều…21.5.2017
TRẦN MINH HÙNG.
* Bạn đã vĩnh biệt trần gian
vào 2 giờ sáng 21.5.2017 ( D.25 – F.302 – MT 479 )
&%&%&%
Bài chuyển ngữ của anh
Ragi Chu
Farewell to a friend
(An incense to commemorate a comrade)
Tear from now to leave life.
Mountainous river meeting seas will be peaceful
Past years combatted in the borders
Now lying on spines you are in foreign country
Loved comrade ever missed
You love much without resting
Ever pray God give more blessings
Ever live in you still brilliant
* You passed away at
2.00 AM on May 21.2017 ( D.25 – F.302 – MT 479 )
100.0
RGC 21-05-2017

content_copyCategorized under

About author

2 Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<