Hiện tại quân IS đang chiếm thành phố Marawi tại đảo Mindanao

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 26 comments

Hiện tại quân IS đang chiếm thành phố Marawi tại đảo Mindanao, khí thế nuốt phong vân, quan quân triều đình đều không thể đánh dẹp được.
Là hàng xóm của nhau, trẫm muốn dâng ít diệu kế giữ nước. Bèn mở Đại Việt sử ký toàn thư ra thấy đoạn này:
“Sai người đưa công chúa An Tư đến cho Thoát Hoan, là muốn làm thư giãn loạn nước vậy”
Vừa hay quốc vương Mindanao có con gái là công chúa Lý Nhã Kỳ. Nay xin trang điểm thật đẹp, đóng thuyền nhẹ, gửi nàng và lễ vật sang để tạm thời kiềm chế giặc, cũng là tránh cho sinh linh khỏi đổ máu vậy.

content_copyCategorized under

About author

26 Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<