LẬP NGÔN

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 20 comments

LẬP NGÔN.
dongngan
Ông bé dẹp có cái vỉa hè mà ngoa ngôn sẽ biến quận Nhất Sì gòng thành Singapo. Ông lớn trong cơn say,,,sưa muốn biến Hà Nội thành Paris!
Không hiểu nghĩ gì mà nói thế trong tình trạng đất nước tã tượi về kinh tế, nhàu nát về văn hóa giáo dục và muôn vàn thảm trạng khác.
Sing hay Paris là cả một thành tựu của một dân tộc đa diện từ chất lượng trong đến ngoài chứ đâu chỉ là cái vỏ?
Mà sao chỉ ước giống người. Nói thật Hà Nội mà thành Paris, quận Nhất Sì gòng mà thành Sing thì chắc không ngửi được, nó là cái gì so với Hà Nội ta mà phải thế chứ.
Cứ quen thói cao giọng chém gió, chẳng biết mình là ai nữa.
Nẫu quá!
17/5/2017

content_copyCategorized under

About author

20 Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<