Nay 23 tháng Chạp nhẻ

access_time 5 years ago chat_bubble_outline 0 comments

Nay 23 tháng Chạp nhẻ, là ngày ông Công ông Táo chầu trời nhẻ …
Mọi nhà lại làm cơm, rồi vàng mã áo mũ giấy hóa cho ông bà Táo , rồi mua cá chép làm phương tiện cho ông bà Táo thăng thiên tâu bẩm với Ngọc hoàng chuyện bếp núc năm nay nhà người…
Phong tục cúng bái thì tôi không rành lắm cơ mà tích về ông Táo là tôi đọc từ bé thơ là ông Táo chỉ đội mũ, đi hia không mặc quần…
Nghĩ cũng kinh, giời rét mướt như này, mà cửởi truồng thì rét cứ gọi là xun & xoăn…
Ấy mà lại cưỡi cá chép nữa, vây lưng cá chép nọ nhọn hoăn hoắt, đường xá xa xôi, xóc như xóc ốc mà cưởi chuồng ngồi lên nghĩ kể cũng hãi hùng nhẻ…
Theo tôi nên trang bị cho ông Táo đồ bảo hộ Bộ tư lệnh quân khu Thủ đô nhẻ , kiểu như xịp i nốc chả hạn ?!?
Kiến nghị bao năm rồi đấy mà chửa được..
Cho yên tâm công tác…

content_copyCategorized under

About author

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<