Nhân 30/4 mọi người chúc mừng

access_time 4 years ago chat_bubble_outline 0 comments

Nhân 30/4 mọi người chúc mừng, mình có viết trên một thảo luận nhóm của anh em cùng trường, đại ý mình là người thực dụng, nên mình có vui nhưng cái vui đó bất lợi cho những cái lớn hơn, mình sẽ không để cái vui đó ảnh hưởng bất lợi cho những cái lớn hơn kia và mình có dẫn bài của ông Nguyễn Quang Dy. Có người phản bác mình cho là phe chiến thắng đã làm rất nhiều để hoà hợp dân tộc. Mình không muốn ảnh hưởng đến người khác nên không nói tiếp ở đó. Nhưng hành động không đủ quan trọng, kết quả mới là cái đáng nói. Bài ở báo tiền phong này cho thấy cái mà bạn Nghệt cũng lớp mình (muốn thể hiện lập trường) nói là đã làm nhiều, thật ra là lời dối trá: đến những năm 2007-2010 mà người trong ảnh còn sợ không dám xuất hiện để biết không khí bị đầu độc thế nào!?
Già rồi còn không nói thật thì định xuống mồ nói với giun à ? Hèn gì Sơn bò hỏi “tại sao gọi là nghệt nhỉ?” Chắc Sơn bò hỏi câu hỏi tu từ.
See Translation

content_copyCategorized under

About author

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<