TA LÀ AI

access_time 5 years ago chat_bubble_outline 0 comments

TA LÀ AI ? BẠN LÀ AI ? sinh ra để làm gì, sống để làm gì ?
Có luân hồi, có tiền kiếp không ? Nếu có ta là ai, bạn là ai, đến từ đâu…. Hình hài ở Trần gian, còn linh hồn bất tử của ta, của bạn có thể đến từ một tinh cầu xa xôi nào đó trong vũ trụ bao la, trong dãi ngân hà vô tận hay từ miền cực lạc ở cõi Phật yên bình, từ Thiên đường thênh thang cao vút hay từ Địa ngục tối tăm bởi muôn ngàn tội lổi. Linh hồn ta và bạn đã làm bao điều thiện, ác, đã trãi qua bao kiếp nạn. Tiền kiếp của ta và bạn là những ai…???, một kẻ rong chơi, sa đọa, lạc lối trời chiều; một kẻ lưu manh, côn đồ hung hãn gây nhiều nợ máu hay một kẻ hiền lành, một nhà chân tu có nhiều đức hạnh; một vị tướng lĩnh xông pha trận mạc, một ông Hoàng, một Bạo Chúa hay một nhà Độc Tài đầy uy quyền nhưng lắm tội ác dã man với đồng loại…Không, trên thế gian nầy không ai biết tiền kiếp của ta và bạn cả, “ ta” cũng không biết “ ta” là ai…?
Điều mà ta biết “ ta” là người, mà “ người” là loài thông minh nhất trong muôn loài tồn tại trên hành tinh nầy cho đến bây giờ. Với hàng tỷ năm tiến hóa, không biết trên hành tinh của chúng ta trước đó có loài nào thông minh hơn con người rồi bị diệt chủng không ? Ta là kết quả bởi sự phối ngẫu tự nhiên của hai cá thể một đực, một cái cùng loài theo quy luật bảo tồn nòi giống, kết quả của sự phối ngẫu đó sẽ tạo ra một hoặc vài cá thể cùng loài độc lập với nhau nhưng được thừa hưởng những phát triển di truyền về thể chất, trí tuệ kể cả nền tảng vật chất của tổ tiên, cha ông để lại. Trước khi sự phối ngẫu có kết quả, “ ta” hoặc “ bạn” vẫn là con số 0, khi sự phối ngẫu kết quả thì có “ ta” hoặc có “ bạn” trên cõi đời nầy. Từ không thành có, khi có rồi “ ta” cũng không biết mình sinh ra để làm gì, ta sống để làm gì?. Suy cho cùng ta hoặc bạn chẳng là gì cả, sinh ra cũng chẳng để làm gì, rồi một thời gian ta và bạn cũng sẽ chắc chắn tự mất đi, cái chết sẽ vùi chôn tất cả các loài theo cái vòng “ sinh, lão, bệnh, tử ”.
Mặc dù không biết sinh ra để làm gì, sống để làm gì ? Nhưng ta và bạn đã sinh ra rồi, việc được sinh ra không do ta hoặc bạn quyết định, nhưng đã làm con người rồi nên phải sống. Bản chất con người vốn sợ chết, lòng tham vô đáy nên ta đã phải đấu tranh để sinh tồn và giành giật những tiện nghi cuộc sống, còn bạn thì sao, chắc cũng như vậy. Tại sao ta không là Nguyễn Thế Minh, Đinh Thất Lang, Trần Thị Lộc , Trần Cầu … hay Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp…mà lại là Nguyễn Văn Tam như bây giờ, không ai biết vì sao, ta cũng chẳng biết tại sao ? Và ý nghĩa cuối cùng là chẳng tại sao cả, đời là thế !!!

content_copyCategorized under

About author

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Submit an answer

<